ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Szányel Csaba EV. (székhely:1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b,  adószám: 69003408-1-43), mint szolgáltató (továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett weblap és webáruház (www.szanyelcsaba.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ elérhető az alábbi linken: https//www.szanyelcsaba.hu/aszf.

 

Szolgáltató (egyben a webáruház tulajdonosa, az online termékek szerzője és forgalmazója) adatai

A szolgáltató neve: Szányel Csaba egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b

A szolgáltató elérhetősége, a felhasználóval való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szia@szanyelcsaba.hu

Bejegyzési száma: 52558229

Adószáma: 69003408-1-43

Telefonszáma: +36/709454014

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai: Tárhely.Eu Kft

1144 Budapest, Ormánság u. 4. X.em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

 

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Szolgáltató jogosult az ÁSZF módosítására, mely annak a www.szanyelcsaba.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba.

 

Adatkezelési szabályok

A weboldal adatvédelmi szabályzata szerint, mely a https://www.szanyelcsaba.hu/adatkezeles/ oldalon érhető el.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az ajándéktárgyak és az online termékek is kizárólag online módon vásárolhatók meg, díjuk nem tartalmaz ÁFA-t, szolgáltató alanyi áfamentes. Az online termékek jellegéből adódóan esetükben a vásárló a termékek megvásárlásával tulajdonképpen a szolgáltatáshoz való korlátozott ideig történő hozzáférést vásárolja meg. Ez a hozzáférési idő a termékek fajtájától függően eltérő, az ajánlatban minden esetben fel van tüntetve. A fizikai termékekkel együtt közvetített szolgáltatás (postázás) is számlázásra kerül.

A Szolgáltató részletesen feltünteti az online termék nevét, leírását, a hozzáférési időtartamot.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

A vásárlás menete

A Felhasználó a Szolgáltató weblapján üzemeltetett webáruházban, tudja a termékeket megvásárolni. A vásárlás menete az alábbi: A felhasználó a termék képére vagy nevére kattintva tudja elolvasni a termék részletes leírását; a termék ára, és az esetleges akciók is feltüntetésre kerülnek ezen az oldalon. A megvásárlandó termékek mennyisége is változtatható. Ezután a ‘Kosárba rakom’ gombra kell kattintani. A betöltődő oldalon a vásárló a virtuális kosarát látja, annak tartalmával együtt. Itt van lehetőség a szolgáltatótól kapott kupon beváltására is. A kosárba helyezett termékek mennyisége itt is változtatható, további termékek vásárlására is van lehetőség (‘Vásárlás folytatása’ gomb), vagy a termék törölhető a kosárból. Az aktuális kosártartalom megjelenítéséhez a ‘Kosár frissítése’ gombra kell kattintani, a vásárlás folytatásához pedig a ‘Tovább a pénztárhoz’ gombra. A számlázási adatokat kell megadni a következő oldalon. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A webáruházban bankkártyás fizetésre van lehetőség, melynek kényelmét és biztonságát a Barion Payment Zrt. biztosítja. Az oldal alján be kell pipálni az általános szerződési feltételekre vonatkozó részt, majd a ‘Fizetés Barionnal’ gombra kell kattintani. Itt a vásárlót árirányítjuk a Barion Payment Zrt. oldalára, tehát a vásárló bankkártyájának adatai áruházunkhoz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion fizetési felületén válasszuk a ‘Bankkártyával’ opciót, adjuk meg a bankkártya adatait. Az oldal alján be kell pipálni az Általános Szerződési Feltételekre, a Kondíciós listára, az Adatkezelési tájékoztatóra és a Cookie tájékoztatóra vonatkozó jelölőnégyzetet, majd a ‘Fizetek’ gombra kell kattintani. A fizetés a vásárló számára a megvásárolandó termékek árán kívül nem jár egyéb költségekkel. Fontos, hogy a böngészőnket ne zárjuk be addig, míg a fizetési folyamat le nem zárult. Ha a fizetés sikertelen volt, az ‘Újrakezdem a fizetést’ gombra kattintva ismét próbálkozhatunk, vagy visszatérhetünk a szolgáltató weboldalára fizetés nélkül. Sikeres fizetés esetén regisztrálhatunk a Barionba, hogy többé ne kelljen hosszú számsorokat begépelni. Amennyiben nem kívánunk regisztrálni, jelöljük be ezt a részt, majd kattintsunk a ‘Tovább’ gombra. Ekkor visszatérünk a szolgáltató weboldalára, s a rendelés részletei jelennek meg. Amennyiben letölthető terméket vásároltunk, a jobb oldalon látható ‘Letöltés’ felirat alatti gombra kattintva juthatunk hozzá termékünkhöz. A vásárlásról a szolgáltató elektronikus számlát készít, melyet 24 órán belül eljuttat a vásárló regisztrációkor megadott email címére.

Felhasználó teljes felelősséget vállal arra, hogy a megadott email cím a sajátja és Szolgáltató elküldheti oda a személyes adatait tartalmazó e-számlát, valamint online termék esetében az adatbázis belépési adatokat.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

Ha felhasználó olyan terméket vásárol, mely egy adatbázishoz biztosít korlátozott idejű hozzáférést, a felhasználónevet és jelszót a szolgáltató 24 órán belül elküldi a felhasználó regisztrációkor megadott email címére. Fizikai termék vásárlása esetén, amennyiben a termék készleten van, szolgáltató 2 munkanapon belül átadja azt kézbesítésre az arra kijelölt szolgáltató partnernek.

Elállás joga

Ha a megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárlót nem illeti meg az elállás joga. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A szolgáltató nem kínál pénzvisszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és a vásárló arra legalább egyszer rákattintott, akkor nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.

Az elállási jog gyakorlásának menete

A vásárló 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy emailben) a szolgáltató fent megjelölt címére a fent megjelölt határidő lejárta előtt. Ha a felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni) a szolgáltató részére. A szolgáltató legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Garancia, jótállás

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a szerződésben megjelölt digitális tartalmakat a szerződésben leírt ütemezésben és hozzáférési időtartamra bocsájtja a felhasználó rendelkezésére. A szolgáltató nem felelős, ha a digitális tartalom a tárhelyszolgáltatója hibájából nem elérhető bizonyos ideig. Szolgáltató elhárít minden felelősséget abban az esetben is, ha a felhasználó saját hibájából (Internet-elérés hiánya, nem megfelelő hardver, szoftver) nem fér hozzá a digitális tartalomhoz. Az anyagok bármilyen mobil készüléken és számítógépen hozzáférhetők, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és telepítve van egy olyan alkalmazás, amely képes mp3, mp4 és pdf fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a felhasználónak kell gondoskodnia.

Szerzői jogok

A webáruházban forgalmazott összes termék szerzői jogi védelem alatt áll. A termékek egyedi felhasználásra készültek, azokat másolni, továbbadni, bármilyen módon sokszorosítani szigorúan tilos.

 

Panaszkezelés

A Szolgáltató bármelyik elérhetőségén. Postai úton: 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b Elektronikus levélben: szia@szanyelcsaba.hu Telefonon: +36709454014

Budapest, 2019. szeptember 14.

Pin It on Pinterest